Vásárlási információk

Nyitási akció

5 DB RUHANEMŰ VÁSÁRLÁSÁNÁL A LEGOLCSÓBBAT INGYEN KAPOD!!

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Salgó-Mustármag Kft. (székhely: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 87, cégjegyzékszám: 12-09-007052, nyilvántartó hatóság: Balassagyarmati Törvényszék Cégbíróság, adószám: 23015476-1-12) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket valamint adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
A jelen Szabályzat célja, hogy az Salgó-Mustármag Kft. által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Salgó-Mustármag Kft. megnevezése:

Cégnév: Salgó-Mustármag oktatási és Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Salgó-Mustármag Kft. Székhely: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 87.
Telephely, ügyfélszolgálat: 9027 Győr, Török út 12.
Cég képviselője: Domonkos Gyula
Cégjegyzékszám: 12-09-007052
Bejegyző cégbíróság: Balassagyarmati Törvényszék Cégbíróság
Adószám: 23015476-1-12
Adatvédelmi azonosító: NAIH-76663/2014.
Telefon: +36 30 492 2718
e-mail cím: info@turivilag.hu

Adatkezelés jogalapja

Az Salgó-Mustármag Kft. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárló önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Adatkezelés célja

Az Salgó-Mustármag Kft. adatkezelésének célja a megrendelések teljesítése, kiszállítása illetve a hírlevélre feliratkozottak részére hírlevelek kiküldése.
Személyes adatok köre:
Vásárlónak a regisztráció és a rendelés során az alábbi adatokat kell megadnia:
- név (vezeték- és keresztnév)
- e-mail cím
- szállítási és számlázási cím
- telefonszám
Hírlevélre történő feliratkozáshoz az alábbi adatokat kell megadni:
- keresztnév (vagy más megszólítás)
- e-mail cím

Felelősség:

Az Salgó-Mustármag Kft. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
A Vásárló a Honlap használatával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szerkeszthető és Honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Salgó-Mustármag Kft. jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.
Az Salgó-Mustármag Kft. fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Az Salgó-Mustármag Kft. a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a Vásárló regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni; ebben az esetben az Salgó-Mustármag Kft. a Vásárlót a törlésből fakadóan ért károkért nem felel.

Adatkezelés időtartama

A Vásárló személyes adatainak kezelése a regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig tart. Vásárló a regisztráció törlését vagy adatainak módosítását bármikor kérheti az info@turivilag.hu e-mail címen. Salgó-Mustármag Kft. azonban nem törölhet olyan adatokat melyek megőrzésére jogszabály erejénél fogva kötelezett. (pl. számviteli jogszabályokban meghatározott számla megőrzési kötelezettség)

Személyes adatot megismerő személyek köre

A webáruház használata során a webáruház részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat elsődlegesen Salgó-Mustármag Kft. illetve Salgó-Mustármag Kft. belső munkatársai jogosultak megismerni. Salgó-Mustármag Kft. az adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben arra a megrendelés feldolgozása, vagy a webáruház üzemeltetése miatt szükség van. (Pl: futárszolgáltat a megrendelés kézbesítéséhez).
Adatfeldolgozás, adattovábbítás:
Salgó-Mustármag Kft. a honlap üzemeltetése, megrendelések teljesítése céljából (pl. kiszállítás) adatfeldolgozót vehet  igénybe, aki a Salgó-Mustármag Kft.-vel kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi. Salgó-Mustármag Kft. az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozók megnevezése:
Tevékenység     Cégnév
szerver, tárhely     CodePlay Solutions Kft.

A fentieken túl a Vásárlóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Vásárló hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

Adatok módosítása

Vásárló adatainak módosítását az alábbi módokon kérheti, illetve hajthatja végre:
- Vásárló kérheti az Salgó-Mustármag Kft-t személyes adataiban bekövetkezett változások módosítására (például szállítási cím módosítása, vagy helytelenül megadott adatok). Módosítást a Salgó-Mustármag Kft. írásbeli igény benyújtását követően hajt végre. A módosítási igényt az info@turivilag.hu e-mail címre kell küldeni.
- Vásárló személyes adatait a weboldalra történt bejelentkezést követően önmaga is meg tudja változtatni a „saját adatok"  menüpontban.
- Hírlevélről történő leiratkozás a hírlevelekben található leiratkozási linkre kattintva automatikusan kérhető, illetve törlési kérelem küldhető az info@turivilag.hu e-mail címre is.

Egyéb rögzített adatok

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb).
A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld az Salgó-Mustármag Kft. a látogató, Vásárló számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Vásárló korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Vásárlónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A Vásárlók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a Vásárlók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

Alkalmazott cookie-k:
- Analitika, követés cookie
- Webhelyen keresztüli követés
- Bejelentkezési, Vásárló azonosító session cookie vagy más néven átmeneti cookie: a session cookie-k a Vásárló látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Salgó-Mustármag Kft. Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség" funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
- hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
- hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
- hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
- hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Hírlevél

Az Salgó-Mustármag Kft. a Honlapon lehetővé teszi a Vásárlók számára, hogy a regisztrációtól függetlenül feliratkozzanak a hírlevélre a kezdőoldal alján található „Hírlevél feliratkozás” menüponton belül.
A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre pedig hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Salgó-Mustármag Kft. csak a Vásárló kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld, vagyis akkor, ha a Vásárló
A Vásárló korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti a Salgó-Mustármag Kft. részére küldött levél, e-mail útján, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben Salgó-Mustármag Kft. a Vásárló minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Vásárlót.

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat módosítása:

Salgó-Mustármag Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi Vásárlót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Vásárlók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

Adatkezelésben érintettek jogai:

- Tájékoztatáshoz való jog
Személyes adataik kezeléséről a Vásárlók a Salgó-Mustármag Kft-től bármikor írásban, a Salgó-Mustármag Kft. címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@turivilag.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.
E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Salgó-Mustármag Kft. csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Vásárló regisztrált e-mailcíméről küldik.
Amennyiben a Vásárló kéri, a Salgó-Mustármag Kft. tájékoztatást ad a Vásárlóra vonatkozó és Salgó-Mustármag Kft. által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Salgó-Mustármag Kft. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
A Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Salgó-Mustármag Kft. munkatársához fordulhat a fent megjelölt elérhetőségeken keresztül.

- Adatok helyesbítése, törlése, zárolása
A Vásárló bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a fent megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Salgó-Mustármag Kft. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Salgó-Mustármag Kft. a szükséges időtartamig megőrzi.
Vásárló kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Salgó-Mustármag Kft. zárolja a személyes adatot, ha a Vásárló ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Vásárlót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti.
Ha Salgó-Mustármag Kft. a Vásárló helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti vagy nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

- Adatkezelés elleni tiltakozás
Vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Salgó-Mustármag Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Jogorvoslati lehetőségek

A Vásárló az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján
1. Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy
2. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.
 

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Salgó-Mustármag Kft. munkatársai is az info@turivilag.hu e-mail címen.

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Érvényes: 2014. július 2-től

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza. Jelen dokumentum nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

Szerződés nyelve: Magyar

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a turivilag.hu oldal általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Üzemeltető:
Cégnév: Salgó-Mustármag Kft.
Székhely: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 87.
Telephely, ügyfélszolgálat: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 87.

Cég képviselője: Domonkos Gyula
Cégjegyzékszám: 12-09-007052
Bejegyző cégbíróság: Balassagyarmati Törvényszék Cégbíróság

Adószám: 23015476-1-12
Bankszámlaszám: OTP Bank 11773418-03808917
Telefon: +36 30 492 2718 (Domonkosné Kati)

e-mail cím: info@turivilag.hu

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A turivilag.hu webáruház használt női, férfi, és gyermekruhákat, cipőket, kiegészítőket kínál vásárlói számára.
A megjelenített termékeket online, a turivilag.hu webáruházon (és a vatera.hu weboldalon) keresztül lehet megvásárolni.

A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak:
- Női ruházat
- Férfi ruházat
- Lány ruházat
- Fiú ruházat
- Kismama ruházat
- Cipő

A termékek mellett feltüntetett árak bruttó árak, tehát tartalmazzák a törvényben előírt Általános Forgalmi Adót.

 
Rendelési információk

Regisztráció

A Honlapon történő vásárlás feltétele az érvényes regisztráció, regisztráció nélkül, illetve telefonon megrendelést nem fogadunk el.

A „Regisztráció” menüpontra kattintást követően megjelenő felületen (a továbbiakban: regisztrációs felület) látható adatlap értelemszerű kitöltése szükséges mindehhez.

A regisztráció sikeréről az Salgó-Mustármag Kft. e-mailben tájékoztatja Önt valamint egy aktiváló linket küld, mely a regisztráció megerősítésére szolgál.

A regisztrációját bármikor jogosult törölni az info@turivilag.hu  e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően az Salgó-Mustármag Kft.  köteles haladéktalanul gondoskodni az Ön regisztrációjának törléséről. Törlés esetén a felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem eredményezi a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói fiók hozzáférési adatainak (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Ön a felelős, ezért amennyiben tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni az Salgó-Mustármag Kft.-t.

A regisztrációval minden vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

Rendelés menete

1. Regisztráljon, illetve jelentkezzen be.

2. A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba.

3. Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, válassza a „tovább vásárolok” gombot. Az „Eltávolítás” oszlopban látható ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát.

4. "Fizetés" gombra kattintva lehetősége van arra, hogy amennyiben nem a regisztráció során megadott szállítási címre kéri a termék kiszállítását, akkor helyette egy másik szállítási címet adjon meg.

5. A „Tovább” gombra kattintva a Szállítási mód, majd ezt követően a fizetési mód kiválasztására nyílik lehetősége.

6. A „Rendelés áttekintése” menüponton belül még egyszer megtekintheti rendelésének minden adatát. Ha hibát vesz észre a rendelésben (például rossz címet adott meg) és még nem küldte azt el részünkre, addig bármikor módosítani tudja azt a következőképpen:

- amennyiben a termékekkel kapcsolatban szeretne javítani vagy módosítani, akkor a kosárban a termékhez kapcsolódó törlés gomb kattintásával tudja a kosárból kivenni az adott terméket és helyette a megfelelő méretűre cserélni.

- amennyiben a rendelési adatoknál (szállítási vagy számlázási adatok) szeretne módosítani vagy hibát javítani, akkor kérjük a fejlécben található Saját adatok linkre kattintva módosítsa a megfelelő adatokat.

- amennyiben az adatok javítása valamely okból nem járt sikerrel, kérjük az Ügyfélszolgálattal vegye fel a kapcsolatot.

Amennyiben rendelését már elküldte és a visszaigazoló emailben vesz észre hibát rendelésével kapcsolatba, kérjük azonnal vegye fel velünk a kapcsolatot a fent megtalálható elérhetőségek valamelyikén, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül orvosolni tudjuk, hogy ne kerülhessen sor nem kívánt rendelés teljesítésére.

6. Ha mindent rendben talált, akkor a "Folytatás a következő lépéssel" gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését.

7. E-mail-ben a megrendelés elküldését követően 48 órán belül visszaigazolást kap.

Az email-ben történő visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja a rosszul megadott e-mail cím, vagy a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége. Az e-mail-ben történő visszaigazolás automatikusan megtörténik a megrendelés rögzítését követően.

 
A megrendelések feldolgozása, visszaigazolása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 8 és 16 óra között.

A megrendelés megérkezését legkésőbb az ajánlat megérkezését követő 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazoljuk az Ön részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelés összefoglaló oldalához mutató hivatkozást.

A megrendelés visszaigazolását tartalmazó e-mail végleges elfogadó nyilatkozatnak is minősül és távollevők között kötött szerződés létrejöttét eredményezi.

Amennyiben ez az e-mail 48 órán belül nem érkezik meg, úgy a vonatkozó jogszabály alapján (ld: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 6. § (2) bek.), szerződési kötelezettsége a továbbiakban nem áll fent vagyis Ön mentesül a vásárlás kötelezettsége alól, nem köteles megvásárolni a terméket.

Fizetés módja

A megrendelt terméket a következő módokon fizetheti ki:

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék postai úton kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy Ön a megrendelés végösszegét készpénzben teljesítse a megrendelt termék(ek) átvételekor.

Banki átutalással: Ebben az esetben Ön a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Salgó-Mustármag Kft. OTP Bank Zrt.-nél vezetett 11773418-03808917 számú bankszámlára banki átutalás útján. Előre utalás esetén Ön a megrendelt termékek átvételére, kiszállítására csak az átutalás jóváírását követően jogosult.

A fizetendő végösszeg a megrendelés -visszaigazoló levelében megtalálható, illetve bejelentkezés esetén a "saját adatok" menüpontban is elérhető.

A számlát a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a postás előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben sérült a termék, kérjük, ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

Egyes fizetési módoknál előfordulhatnak plusz költségek, melynek összegét a rendszer automatikusan hozzáadja megrendelésének értékéhez.

Amennyiben a fizetendő összeg a rendelés napját követő 7. napon sem érkezik meg a Salgó-Mustármag Kft. OTP Bank Zrt.-nél vezetett 11773418-03808917 számú bankszámlájára, abban az esetben a rendelés semmisnek minősül, és újra visszakerül a rendelhető termékek listájára.

Megrendelések kiszállítása

Szállítási határidő

A webáruházban található termékek mindegyike raktárunkban van, így a megrendelés beérkezését követően a termékeket azonnal csomagoljuk, a megrendelést összekészítjük.

Általános teljesítési határidő:

- banki átutalás illetve bankszámlára történő befizetés esetén a pénz beérkezését követő 2 munkanap.

Szállítás módja

Postai levélfeladás: A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. Az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük.

Személyes átvétel: Ha a személyes átvétel lehetőségét választotta, abban az esetben emailben értesítjük arról, hogy rendelését mikor tudja átvenni a 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 87. cím alatt található ügyfélszolgálatunkon.

Szállítás díja

A szállítási díj a megrendelés értékének függvénye. A szállítás díját a rendszer automatikusan hozzáadja megrendelésnek értékéhez.

5 termék rendelése esetén a legolcsóbb termék ingyenes.

A megrendelés személyes átvétele ingyenes.

Elállás joga
 
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, vagyis visszaküldheti a megrendelt terméket.
 
Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben élni kíván elállási jogával, annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén e-mailben, írásban, vagy telefonon.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Ön az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. napon) elküldi részünkre.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail értesítés esetén az e-mail küldésének idejét, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzés időpontját vesszük figyelembe a határidő számítás szempontjából. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel nyilatkozatát, így tudja igazolni a postára adás dátumát.

A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. A termék visszaérkezését követően haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül a Salgó-Mustármag Kft. az Ön által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a termék vételárát.

Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek Önt terhelik, tehát a termék Salgó-Mustármag Kft. ügyfélszolgálati címére (3100 Salgótarján, Forgách Antal út 87.) történő visszaküldésének költségét Önnek kell kifizetnie, azonban ezen felül egyéb fizetési kötelezettség nem terheli.  A portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni!

Kérjük, kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését a Salgó-Mustármag Kft. követelheti Öntől!

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt).

Nem gyakorolhatja elállási jogát:

- olyan termék esetében, amely az Ön személyéhez kötött, illetve amelyet az Ön utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza

 
Panaszügyintézés

Panaszügyintézés helye

Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím: Salgó-Mustármag Kft. 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 87.
Telefonszám: +36 30 492 2718
E-mail: info@turivilag.hu

 
Panaszügyintézés módja

Az Salgó-Mustármag Kft. termékeivel vagy tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás az előző pontban megjelölt elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 72 órán belül - melybe az ezen ÁSZF szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be - érdemben válaszol a vásárló kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

 

Panaszügyintézés ideje

A Salgó-Mustármag Kft. a rendeléssel vagy tevékenységével összefüggő panaszokat hétköznapokon 08:00 – 16:00 óráig fogadja.
 
Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Salgó-Mustármag Kft. és vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a felek közötti tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a vásárló számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál,

- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése;

- Bírósági eljárás kezdeményezése.

 
Szavatosság

Minőségi kifogás esetén szavatossági igénnyel élhet. A szavatosság az eladó, vagyis a Salgó-Mustármag Kft. hibás teljesítésért való felelősségét jelenti. Hibás a teljesítés, ha a termék – a teljesítés időpontjában – nem felel meg a honlapon feltüntetett és a Salgó-Mustármag Kft. által meghatározott tulajdonságoknak. A vásárló a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. A kiszállított termékekkel kapcsolatos  minőségi reklamációkat, kifogásokat a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a Salgó-Mustármag Kft.-vel  közölni. A jogszabály fogyasztói szerződések esetében megállapít egy kéthónapos határidőt, amelyen belül a kifogásközlés kellő időben megtettnek minősül. A két hónapon túli bejelentés még önmagában nem eredményezi az Ön jogainak elveszítését, de a késedelmes közléssel okozott károkat meg kell térítenie a Salgó-Mustármag Kft. részére.

Hibás teljesítés esetén Ön
a) elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Salgó-Mustármag Kft.-nek  a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.

 b) Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a Salgó-Mustármag Kft. a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének (megfelelő határidőn belül, Önnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül) nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől.

Adatkezelés

A webáruház adatvédelmi és adatkezelési szabályzata a Vásárlási információk menüben olvasható.

 
Egyéb rendelkezések

A Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Salgó-Mustármag Kft. nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Salgó-Mustármag Kft. kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Az oldal bármely használója pedig teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért és jogsértés gyanúja esetén teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

Bármely felhasználó által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Salgó-Mustármag Kft. jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Salgó-Mustármag Kft. jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Azonban amennyiben a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, kérjük azt haladéktalanul jelezze felénk és ha a Salgó-Mustármag Kft. jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szerzői jogok

A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A Salgó-Mustármag Kft. a szerzői jogi jogosultja a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek merevlemezre ssd-re, usb-re, sd kártyára mentése vagy kinyomtatása saját felhasználás céljából engedélyezett.

A saját felhasználáson túli felhasználás – pl. adatbázisban történő tárolására, továbbadás, közzé vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

GYIK avagy Gyakran Ismételt Kérdések

Mit jelent, hogy a termék "Fizetésre vár"?

Egy termék megrendelése, és a rendelés összegének megérkezése közt a termék a "Fizetésre vár" állapotba kerül. Amint megtörténik az utalás, a terméket eltávolítjuk a rendelhető termékek listájáról, és postázzuk a vásárlónak (vagy személyesen átadjuk neki).
Amennyiben a fizetendő összeg a rendelés napját követő 7. napon sem érkezik meg a Salgó-Mustármag Kft. OTP Bank Zrt.-nél vezetett 11773418-03808917 számú bankszámlájára, abban az esetben a rendelés semmisnek minősül, és újra visszakerül a rendelhető termékek listájára.
Érdemes tehát Kívánságlistára tenni azokat a "Fizetésre vár" állapotú terméket, amik érdeklik Önt.

Hol tudom a címemet, adataimat módosítani?

Vásárló személyes adatait a weboldalra történt bejelentkezést követően önmaga is meg tudja változtatni a „saját adatok"  menüpontban.

Elfelejtettem a jelszavamat / felhasználónevemet. Ilyenkor mi a teendő?

A főoldalon a Bejelentkezés gombra, majd az "Új jelszó igénylése" hivatkozásra kell kattintani. Ezen az oldalon akár a felhasználónevet, akár a regisztrációnál használt email címet meg lehet adni. Ezután a rendszer egy emailben küldi a további teendőket.

Ha nem saját számlámról utalom a megrendelés összegét, akkor mit írjak a közlemény rovatba?

A rendelés azonosítóját (a visszaigazoló e-mail tartalmazza) kell beírni az utalás közleményébe.